Neurobik – Kalinovo(prvá posilovňa pre myseľ na Slovensku)


Aktívny relax, zvedavosť na seba samého, väčšia úcta k sebe samému.
Naštartujeme Vaše tvorivé myslenie metódou holandského filozofa Spinozu.


Podmienky pre účastníka:
- svojprávnosť, bezúhonnosť, plnoletosť, neanonymnosť
- rozprávame sa po slovensky, po česky
- rešpektovanie listiny základných práv a slobôd
Potvrdzujú sa čestným prehlásením.

Cvičiace „náradie“:
1.                 10 až 15 minút jednoduchá prednáška o konkrétnej téme
                          Okruhy tém 1
                          Okruhy tém 2
                          Okruhy tém 3
                          Okruhy tém 4
                          Okruhy tém 5

2.                 Volná diskusia s individuálnou, alebo kolektívnou formou, aj „na diaľku“ (internet).          
                    Určí si účastník.

Rámec:
Poznatky získané realizáciou Grantovej úlohy Českej republiky GA 401/02/1263: Kognitívna veda a vedecké metódy.
...ale nielen tie, napríklad:

Príbeh obyčajného človiečika.

1.                     Dobré nápady

2.                     http://spinoza.vspace.sk/

3.                     O zmierovacej povahe ľudského rozumu

4.                     Povestný...prvý krok.

5.                     Sebaláska

6.                     interaktivita účastníkov...
Garanciou kvality procesov je prítomnosť autorov jednotlivých publikácii.

Metodika:
Hravé formy poznávania - jednoduchými situáciami si predvedieme, ako funguje myslenie človeka.
Nebudeme sa nič učiť, nič si nebude treba pamätať, stačí porozumieť konkrétnej situácii.

Efekt:
Aktívny relax, zvedavosť na seba samého, väčšia úcta k sebe samému. Vášmu budúcemu vysokoškolákovi naštartujeme jeho akademické myslenie - zábavnou formou.

Pozn.: - v slobodnej atmosfére voľnej diskusie účastník získa odstup od svojich každodenných
            problémov. Netradičné formy uvažovania mu následne (v jeho súkromí) poodkrývajú
a- zvedavosť na seba samého,
b- skryté, často ani len netušené možnosti vlastného života,
c- schopnosti, nové prístupy pre riešenie svojich súkromných problémov.
Kedy? - Neurobik je posilovňa pre ducha. Je to len prostriedok.
               To podstatné sa bude diať v samotnej mysli účastníka. To sledovať nebudeme,
               nakoľko dôsledne rešpektujeme právo účstníka na zvrchovanosť vlastného súkromia.
               ... súkromné problémy účastníka n e r i e š i m e , tie môže prípadne riešiť zodpovedný psychológ.

Kontakt:
                  bracok@vspace.sk