back

Pstružina Karel: Svět poznávání


http://www.knihyhb.cz/obchod/product_info.php?products_id=16411&osCsid=67acf8b5d058ba0cab1bee45137b595d

Príklad výberu témy: sp 2.1

...znamená, že účastník si vybral:
tému : Karteziánské základy novověké racionality
v práci : Svět poznávání
...................................................................................

1. kapitola - ÚVOD alebo o renesančnom obrate v racionalite

2. kapitola - EMPIRICKÁ TRADICE, ZDROJE A VÝCHODISKA
2.1Karteziánské základy novověké racionality alebo ako hľadať pravdu.
2.2 Pokus o překonání substančního pojetí u J. Locka alebo ako briti hľadali pravdu
2.3 Humúv radikální přístup k problémúm substancí alebo substancia nám nepomôže

3. kapitola - POKRAČOVÁNÍ EMPIRICKÉ TRADICE
3.1 Úvodní poznámka alebo čo bolo potom
3.2 Pragmatismus alebo je pravda užitočná?
3.3 Kritický prúnik do zkušenosti - Empiriokriticismus alebo rozobratý stroj

4. kapitola - ANALYTICKÁ FILOSOFIE
4.1 Úvodní poznámka alebo veda, myseľ a jazyk
4.2 Filosofie vedy alebo ako sa tam dá prísť?
4.2.1 Metodologie vedy alebo ako sa to dá urobiť
4.2.2 Výsledky vedecké práce alebo úrada
4.2.3 Vývoj vedeckých teorií alebo ako sa dá zostúpiť hlbšie do tej studne?
4.2.4 Racionalita a charakter současné vedy alebo použijeme rebrík, alebo výťah?
4.3 Filosofie jazyka
4.3.1 Úvodní poznámka alebo čo urobíme s jazykom a logikou?
4.3.2 B. Russell a základní východiska filosofie jazyka alebo ako logika vidí jazyk
4.3.3 L. Wittgenstein a analýza jazyka alebo jazyk podľa Wittgenstein
4.4 Filosofie mysli
4.4.1 Úvodní poznámka alebo ľudská myseľ ako téma
4.4.2 Mind - Body problém alebo manželstvu tela a mysle
4.4.2.1 Fyzikalismus alebo Myslenie ako hluk stroja
4.4.2.2 Mentalismus alebo Melódia ako opravár nástroja.
4.4.2.3 Dualismus alebo On červený ona modrá - obaja ružový
4.4.2.4 Identismus alebo keď dvaja hrajú to isté
4.4.3 Identita Jáství alebo stroj , ktorý sa volá Ja

5. kapitola - FUNKČNÍ MODEL MYSLI
5.1 Úvodní poznámka alebo o základoch
5.1.1 Východiska pri konstrukci modelu mysli alebo tak s tým to nezmeriame
5.1.1.1 Freudovské inspirace alebo ako myseľ vidí Freud
5.1.1.2 Jungovské inspirace alebo ako myseľ vidí Jung
5.1.1.3 Omsteinovská a Ehrlichovská inspirace alebo ako myseľ vidia O a E
5.1.1.4 Fodorovská inspirace alebo ako myseľ vidí Fodor
5.1.1.5 Inspirace modelu P. a P. Churchlandových alebo ako myseľ vidia Churchlandovci
5.1.1.6 Ecclesovská inspirace alebo ako myseľ vidí Eccles
5.1.1.7 Pribramovská inspirace alebo ako myseľ vidí Pribrama
5.2 První horizontální a vertikáIní prúřez modelem mysli
5.2.1 Úvodní poznámka alebo budova s poschodiami a výťahmi
5.2.2 Receptory alebo snímače
5.2.3 Vjemy a uvedomení alebo spracovanie nasnímaných údajov
5.2.4 Endocepty alebo bez náradia sa robiť nedá
5.2.5 Kritérium novosti alebo tak toto tu ešte nebolo
5.2.6 Aktuální myšlení alebo procesor počítača
5.2.7 Pozornost alebo slniečko cez lupu plameň zapálilo
5.2.8 Kritérium bolesti a slasti alebo zober alebo uteč
5.2.9 Další kritéria alebo nekonečný príbeh
5.2.10 Předvědomí a jazyk alebo kde som ta ja už videl?
5.2.11 Nevědomí alebo skriňa so šuflíkami
5.3 Druhý horizontální a vertikáiní prúřez modelem mysli alebo klesáme do hĺbok
5.3.1 Střednědobá a dlouhodobá paměť alebo ako sa to dá zampamätať
5.3.2 Spánek alebo medveď v zimnom brlohu
5.3.3 Analýza snú alebo ráno je múdrejšie ako večer
5.3.4 Myšlení alebo Golfský prúd
5.3.5 Formy reprezentací a pohybu obsahú mysli alebo kufre v kufroch
5.4Třetí horizontální a vertikáiní prúřez modelem mysli alebo pridať či zabrzdiť?
5.4.1 Generátory a inhibitory myšlení alebo nemám čas
5.4.1.1 Asociace alebo spojenci v akcii
5.4.1.2 První informace alebo všetko je raz po prvý krát
5.4.1.3 Praktická činnost alebo o čom hovoria mozole
5.4.1.4 Analogie alebo podobáme sa
5.4.1.5 Metafora alebo veci v hmle
5.4.1.6 Dominace alebo šampión
5.4.1.7 Další generátory a inhibitory myšlení alebo tak vám ešte nestačilo
5.4.2 Přemýšlení alebo minca má dve strany
5.4.2.1 Spontánní meditace alebo volný priebeh
5.4.2.2 Rozvažování - zámerné přemýšlení alebo tu niekde by mali byť schody, dy, dy, dy, dy
5.4.3 Rozhodování alebo tak si vyber
5.4.4 Tvořivost alebo buďte originálny
5.4.5 Retlexy alebo času je málo
5.4.6Uvědomované reakce alebo viete o tom
5.5 Závěr k funkčnímu modelu mysli alebo myseľ nie je mozog

6. kapitola - ARCHITEKTURA UMELÉ INTELlGENCE alebo myslia aj stroje?
6.1 Kořeny umelé inteligence alebo stroj podľa vzoru človek
6.2 Architektura tradiční umelé inteligence alebo stroj podľa vzoru človek
6.3 Neuronové síté alebo učenie
6.4Architektura nové umelé inteligence alebo novinky
6.5 Závěrečná poznámka alebo studňa je iba jedna

7. kapitola - VZTAH MYSLI A MOZKU PRIZMATEM UMELÉ INTELlGENCE
7.1 Úvodní poznámka alebo v Tatrách spadla lavína
7.2 Emergence alebo objavil sa nový hrdina
7.3 Shodnosti a odlišnosti procesu probíhajících v centráiní nervové soustavě a v jednotkách umelé inteligence
7.3.1 Zpracování inforrnaci - reprezentace alebo podobnosti a odlišnosti
7.3.2 Zpracování informací - vztah perceptú a endoceptú alebo z lietadla urobíš kolobežku , opačne nie
7.3.3 Uchovávání a vybavování informací - paměť alebo opakovať, opakovať, opakovať
7.3.4 Myšlení a kalkulační operace alebo kolobežky zatial krídla nemajú
7.3.5 Algoritmy a tvořivost alebo dobrá rada nad zlato
7.3.6 Záverečná poznámka alebo kolobežka ako mravenisko?
7.4 Záverečná poznámka ke vztahu mysli a mozku prizmatem umelé inteligence. alebo dokonalosť lietadla určuje dokonalosť kolobežky