back

Pstružina Karel: Pojednání o lidském myšlení I.


Pojednání o lidském myšlení I.

Príklad výberu témy: 1p 1.1

...znamená, že účastník si vybral:
tému : Bytí a jsoucno
v práci : Pojednání o lidském myšlení I.
...................................................................................

1. část: Ontologický statut Iidského myšlení
1.1. Bytí a jsoucno
1.1.1 Bytí alebo začiatok hry
1.1.1.1 Samozřejmost bytí alebo melódia ktorá produkuje hudobný nástroj
1.1.1.2 Mody bytí alebo ročné obdobia
1.1.2 Jsoucno alebo už sa stalo, čo s tým?
1.1.2.1 Dění alebo všetko a nič
1.2. Myšlení alebo rebrík
1.2.1 Určení jsoucna myšlením alebo etapy a dráhy
1.2.1.1 Reč alebo hluk myslenia
1.2.2 Protoperace (proto-operace) myšlení alebo rytmus a melódia
1.2.2.1 Soulad alebo cesta víťazov
Intermezzo I alebo plány a skutočnosť
1.3. Lidské myšlení alebo predmety na veciach skutočných
1.3.1 Pohyb lidského myšlení pn konstitucích vjemú na výlete
1.3.1.1 Receptory a jejich úloha při vzniku vjemú alebo predmety pod plachtou
1.3.1.2 Vznik vecí a vjemú alebo sufrovanie na vlnách jazera
Intermezzo II alebo príležitos robí zlodeja
1.3.1.3 Lidské myšlení a mechanismy konstituující svet alebo prevodové súkolesie
Intermezzo III alebo ľahký rušeň nevládze
1.3.1.4 Zatíženost lidského myšlení pri konstitucích sveta alebo priorita a apriori nie sú obchodné domy
1.3.2 Operace lidského myšlení alebo teória a prax
1.3.2.1 Tři roviny operací lidského myšlení a objasnění alebo svetelná šou
1.3.2.2 Vytváŕení duchovních výtvoru alebo politický spojenci
1.3.2.3 Zatíženost pohybu lidského myšlení na úrovni jeho operací alebo smutná popoluška

2. část: Vědecké metody z pohledu kognitivní vědy alebo dierou v plote sú kognitívne vedy
Intermezzo IV alebo čo priniesla zmena
2.4. Vědecké poznávání alebo o vedeckom poznávaní
2.4.1 Věda a příroda alebo štát v štáte
Intermezzo V alebo povaha súčasnej vedy
2.4.1.1 Vědecké metody alebo sklad náradia
2.4.2 Kognitivní věda alebo veda o poznávaní
Intermezzo VI alebo záujem o schopnosti poznávať
2.4.2.1 Funkční model mysli alebo ako uvažujeme
2.5. Obecné vědecké metody alebo ako na vec
2.5.1 Vědecké pozorování alebo o povahe vedeckého poznávania
2.5.1.1 Vědecké pozorování a smyslové orgány alebo snímače
2.5.1.2 Struktumost alebo čo sa to deje v tej hlave?
2.5.1.3 Vědecké pozorování pomocí přístrojú alebo vyrobne si snímače
Intermezzo VII alebo prístroje a myseľ
2.5.1.4 Vědecké pozorování a endocepty alebo filter v rukách
Intermezzo VIII alebo meniaci sa filter
2.5.1.5 Vědecké pozorování prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie
2.5.2 Vědecký popis alebo nákup pri pokladni
2.5.2.1 Intencionalita alebo o čo ide?
2.5.2.2 Pojem alebo taška s nákupom
2.5.2.3 Narace alebo prúdenie vody v potoku
2.5.2.4 Vědecký popis prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie
2.5.3 Vědecké vysvetlení alebo v žiare reflektorov
2.5.3.1 Pohyb lidského myšlení pri vysvétlování alebo ako sa to stalo?
2.5.3.2 Modely vědeckého vysvetlení alebo postupy pri vysvetľovaní
2.5.3.3 Vědecké vysvetlení prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie
2.5.4 Měření alebo väčší alebo menší?
Intermezzo IX pomer 5:3
2.5.4.1 Měření jako vědecká metoda alebo presnejšie prístroje
Intermezzo X nechcené deti
2.5.4.2 Měření a prístroje alebo ako treba správne merať
2.5.4.3 Porovnávanie alebo ako merať nemerateľné
2.5.4.3 Měření a srovnávání prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie
2.5.5 Experiment alebo vyskúšajme si to
2.5.5.1 Hypotéza - východisko experimentu alebo veštica
2.5.5.1.1 Časové souvislosti alebo tik-tak
2.5.5.1.2 Tvorba hypotéz pro experimenty alebo teória ako endocept
2.5.5.2 Vlastní experiment alebo na čo by sme nemali zabudnúť
2.5.5.3 Analýza výsledku a vyhodnocení experimentu alebo recepty starej mamy
2.5.5.4 Modelování alebo zmenšenina
2.5.5.4.1 Typy modelú alebo 3 druhy
2.5.5.4.2 Funkce modelú alebo 3 skupiny
2.5.5.5 Experiment prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie
2.5.6 Analýza alebo rozmenené na drobné
2.5.6.1 Typy analýzy
2.5.6.1.1 Klasifikační analýza alebo základ
2.5.6.1.2 Vztahová analýza alebo štruktúra vzťahov
2.5.6.1.3 Strukturálně genetická analýza alebo vývoj
2.5.6.1.4 Systémová analýza alebo ako to funguje
Intermezzo XI alebo Kam smeruje vývoj
2.5.6.1.5 Psychoanalýza alebo nevedomé obsahy mysle
2.5.6.2 Analýza prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie
2.5.7 Syntéza alebo čaj podľa receptu
2.5.7.1 Zkušenost alebo čo bolo a čo bude
2.5.7.2 Syntéza prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie
Intermezzo XII alebo vedecká metóda a operácia ľudského myslenia
Intermezzo XIII Intuícia
2.5.8 Indukce alebo zovšeobecňovanie
2.5.8.1 Úplná a neúplná indukce alebo niekto chýba?
2.5.8.2 Indukce prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie
2.5.9 Dedukce alebo k jednotlivinám
2.5.9.1 Axiomaticko deduktivní systémy alebo 2 druhy
2.5.9.2 Axiómy a formalizace alebo je to tak
2.5.9.3 Kalkul alebo pravidlá dráhy pohybu
2.5.9.4 Dedukce prizmatem kognitivní vědy alebo zhrnutie

Záver alebo modelovanie

Link:
http://www.neurobik.vspace.sk/