back

Pstružina Karel: Pojednání o lidském myšlení II.

Pojednání o lidském myšlení II.Príklad výberu témy: 2p 1.1

...znamená, že účastník si vybral:
tému : Mimosmyslové vnímání
v práci : Pojednání o lidském myšlení II.
...................................................................................

1. Operace lidského myšlení a mentální energie
1.1 Mimosmyslové vnímání
1.2 Evidence
1.3 Rychlost pohybu lidského myšlení
1.4 Nahlížení celku
1.5 Shrnutí

2. Pohyb lidského myšlení ve vzorcích přísloví
2.1 In vino veritas
2.2 Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše
2.3 Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
2.4 Láska je slepá

3. Kanonícké texty a jejich projevy v operacích lidského myšlení
3.1 Úvahy nad Hamletem
3.1.1 Vzorce operací lidského myš lení vyvozené z Shakespearova Hamleta
3.2 Oidipova volba
3.2.1 Vzorce operací lidského myšlení vyvozené ze Sofokleových dramat
3.3 Faustovo hore z rozumu
3.3.1 Vzorce operací lidského myšlení vyvozené z Goethova Fausta
3.4 Shrnutí

4. Pohyb lidského myšlení ve vzorcích hodnot
4.1 Pohyb lidského myšlení na úrovni instinktú, emocí a intelektu
4.2 Shrnutí

5 Funkční model mysli
5.1 Získávání stimulú ze jsoucen
5.1.1 Skutečnost
5.1.2 Svoboda a vnímání
5.2 Konstituce sveta a mentálú
5.2.1 Konstituce vecí a sveta na jsoucnech
5.2.2 Vúle
5.2.3 Konstituce mentálú
5.3 Sedimenty z projikcí
5.3.1 Předvědomí a nevědomí
5.3.2 Jazyk
5.3.3 Paměť a zkušenost
5.3.4 Jáství - sebevědomí
5.3.5 Sny a imaginace
5.3.6 Endocepty
5.4 Reakce lidského myšlení vúči svetu a mentálúm
5.4.1 Konstrukce předmetú
5.4.2 Tvorba predstav
5.4.2.1 Pohyby lidského myšlení při tvorbě
5.4.2.1.1 Generátory a inhibitory lidského myšlení
5.4.2.1.2 Primární a sekundární proud lidského myšlení
5.4.2.2 Výsledky tvorby
5.4.2.2.1 Rozhodnutí
5.4.2.2.2 Rešení problému
5.4.2.2.3 Tvorba novostí
5.4.2.2.4 Tvorba jako dílo
5.5 Shrnutí
5.5.1 Lidské myšlení
5.5.2 Získávání stimulú ze jsoucen
5.5.3 Konstituce vecí a mentálú
5.5.4 Reakce lidského myšlení na veci a mentály
Link:
http://www.neurobik.vspace.sk/