Zmierovacia schopnosť rozumu( ...ako efektívne vyvažovať tlak vonkajších okolností schopnosťmi vlastného vnútra... )Zmierovacia schopnosť rozumu je jednou z jeho hlavných výhod. (integračná funkcia rozumu )

Tlak vonkajších okolností býva často bezohľadný, hrozivý, desivý a bezútěšný.
Človek sa cíti ako ping-pongová loptička hnaná raz na jednu stranu stola, potom zase spät, pokým "ping-pongové" rakety do Vás búchajú. Vy len posklušne urobíte "klop" na drevo stola a už čakáte na nový úder...
Kto už má pri tom čas myslieť na to, či sa dá žiť aj inak?
Kto už má čas sám na seba?
Zdá sa , že sme v moci bezohľadných prírodných síl ako hlina v rukách hrnčiara.

A predsa tým nie sú vyčerpané všetky dary, ktoré nám život dáva!
Nie sme len "duté a hlúpe" stvorenia!
Máme v sebe schopnosti (rozum a srdce), ktorými vo svojom vnútri dokážeme odolávať aj takej sile, ako sú najmodernejšie "pancierové divízie". Ich rachot nie je až taký všemocný ako sa snažia všetkých presvedčiť. Ich sila nie je ich! Patrí príčine, ktorá ich drží pri živote.
Ovládnite túto príčinu a ... zistíte, že nie ste až tak bezmocní, ako Vás o tom všetci presviedčajú.

Kým vnemy nám poskytujú zmätený (rozkúskovaný) obraz sveta (alebo skôr jeho určitých výsekov), rozum postupuje tak, že hľadá buď :

1. - všeobecné rysy, ktoré sú spoločné viacerým veciam (viac výsekům sveta) zároveň , Tu rozum spája rôzne veci (alebo ich aspekty, vlastnosti) do jednej kategórie.

alebo

2.- skúma príčiny (určitých) vecí a dospieva k náhľadu (určitého) reťazca príčin a dôsledkov. Tu rozum spája veci odhalením ich príčinnej súvislosti.

V oboch prípadoch rozum spája to, čo by inak bolo rozpojené - a mohlo si v ľudskej duši (jedno voči druhému) vzájomne odporovať...

Máš predsa vlastné srdce, tj si schopný prežívať radosť , šťastie, lásku!
Máš teda spoľahlivého arbitra na to, aby mohol vidieť či svoj rozum používaš pre svoje skutočné dobro, alebo či si svojim "rozumom" škodíš.
(Pozn.: Vypočítavosť a chladý "rozumový" kalkul má so skutočným rozumom tak málo spoločné, ako mám ja spoločné so zálivom Báb el-Mandeb.)


Niekomu sa to bude možno zdať málo.
Možno si povieš - no a čo? ... keď schopnosťami ľudského rozumu človek dokáže skutočne efektívne vyvažovať tlak vonkajších okolností.
Čo to znamená?
Iba to, že si drtivý tlak vonkajších okolností ešte nezažil. Buď rád!
Garantujem ti že, by si si inak vážil túto svoju výnimočnú schopnosť. Veď drtivý tlak vonkajších okolností (napríklad) je jediným dôvodom toho, že si samovrahovia siahajú na vlastný život. Ten tlak býva aj najčastejšia príčina väčšiny duševných chorôb...

Ani teraz túto našu schopnosť nevnímaš ako - dobrý nápad?

Máš rád svoje dobré nápady?
Kto by ich už nemal rád?
Kto by už nemal rád, keď sa mu život zjednodušuje, či stáva krajším?

Koľko dobrých nápadov , môže mať človek za jeden týždeň? Za mesiac? Za rok?
Naozaj dobrých nápadov, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu života?

Čo by si povedal na to, že tvoje vnútro, tvoja myseľ, sa môže (postupne) zmeniť na nepretržitý zdroj dobrých nápadov?
To je - v podstate - iný pohľad na tú istú schopnosť tvojho vnútra.

Akou metódou možno tvoju myseľ zmeniť na nepretržitý zdroj dobrých nápadov?
Táto metóda má viac ako 350 rokov, je to Spinozova metóda. Viac sa o nej dočítaš TU .

Otázkou je len to, či už doba dorástla na to, aby bola schopná tento dar prijať.
To je otázne.
...a ty?...


Zdroj       Neurobik - Kalinovo