Neurobik – Kalinovo
...ale nerob si márne nádeje - nebude nijaká tvorivosť
v tvojom myslení,
pokým si seba vážiš menej ako nejakých vecí.


Že nerozumieš?


To sa deje vtedy, keď tvoje myslenie je účelové...
keď uvažuješ preto, aby - niečo bolo,
alebo
preto, že niečo je , či niečo bolo...


Pre tvorivé myslenie je nevyhnutné zmobilizovať podvedomie, ale hlavne intuíciu...a tým teda nerozkážeš...


...nerob si márne nádeje...
:-)


V čom spočíva Spinozova metóda?

Je potrebné :
1. - mať mnoho pravdivých poznatkov...ale hoci by si aj všetko poznal - len to nestačí.

2. - "rozchodiť" tvoju myseľ do samovolného neprestajného produkovania myšlienok.
Na začiatku tohoto "tréningu" stojí integrovanie vnútorných obsahov tvojej mysle.
Je to základ tvojho úspechu, avšak ani to nestačí...

3. - absolvovať zážitok jednoty tvojej mysle s celou prírodou.
(sprevádza ho zážitok Amor intellectualis Dei ...rozumová láska k Bohu).

Toto sú piliere, na ktorých stojí a spoľahlivo funguje Spinozova metóda.


Zdroj       Neurobik - Kalinovo